Kopex odobrava popust(rabat) Kupcu imaocu LOYALTY CARD izdate od strane prodavca, prilikom svake pojedinačne kupovine u maloprodajnom objektu BS u vlasništvu prodavca

Odobreni rabat se odnosi na kupovinu roba osim cigareta, duhana, dopuna  telefona i roba koje su na akcijskoj prodaji na benzinskim stanicama prodavca.

Visina rabata za kupljenu robu utvrđena je odlukom društva i znosi 5% od maloprodajne cijene na dan kupovine.

Prodavac u roku od 7 dana izdaje Kupcu , bez naknade karticu LOYALTY CARD čijim pokazivanjem prilikom plaćanja na maloprodajnom mjestu Prodavca Kupac ostvaruje pravo na odobreni rabat prilikom svake pojedinačne kupovine. 

Komentariši