• +38735645231
  • kopex@bih.net.ba
  • Ivana Markovića Irca, Srebrenik

Kontakt

Kontaktirajte nas

Telefon

+38735645231

Adresa

Ivana Markovića Irca, Srebrenik
Bosna i Hercegovina

Email

kopex@bih.net.ba

Direktor

Šiljić Ismet dipl.pravnik
tel: 0038735 644 200
e-mail: kopex@bih.net.ba

Računovodstvo

Mutapčić-Jusufović Aida dipl.ecc
tel: 0038735 645 231
e-mail: aida@kopex-sarajlic.com

Vozni park

Haris Junuzović mag.saob.
Rukovodilac Autobaze
Tel. 387(35)644 156
Fax. 387(35)644 156
Mob. 387(61)894 736

Posjetite nas

Uprava