• +38735645231
  • kopex@bih.net.ba
  • Ivana Markovića Irca, Srebrenik

O nama

Kopex

KOPEX

Firma Kopex Sarajlić bavi se prevoz om nafnih derivata, kabaste robe, promet naftnih derivata, izgradnja benzinskih pumpi i skladišta goriva

Firma egzistira od 1964.godine od kada se bavi prevozničkom djelatnošću.

Od 1990.godine pod nazivom „Kopex-Sarajlić“ firma pored prevozničke djelatnosti bavi se i prometom naftnih derivata, kao i izgradnjom benzinskih pumpi i skladišta za naftne derivate.

-Trenutno firma raspolaže sa:

• 27 tegljača (sa ADR-om klase I-VI i VIII-IX)

• 27 cisterni (poluprikolica), sa elektronskim mjerenjem protoka, za prevoz bijelih naftnih derivata kapaciteta od cca 700.000 litara u jednom turnusu (sa ADR-om klase III)

• 4 dostavna vozila (autocisterne) kapaciteta od 5.000 – 16.000 litara (sa ADR-om klase III) • 9 poluprikolica sa ceradama za prevoz kabaste robe (sa ADR-om klase I-VI i VIII-X)

• 55 stalno zaposlenih, od čega 30 vozača sa položenim ispitom za prevoz opasnih materija (sa ADR-om klase I-VI i VIII-IX)

• licencom za međunarodni transport

• 2.100 m² zatvorenog servisnog, garažnog i skladišnog prostora

• 9.800 m² uređenog asfaltnog parking prostora sa autopraonicom i benzinskom pumpom

Najveći smo prevoznik naftnih derivata (bijele robe) u BiH  

Vlastitim prevoznim sredstvima smo u posljednjih 10 godina prevezli preko 800.000 tona derivata iz Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije  

U predhodnih 10 godina bili smo jedini prevoznik naftnih derivata za firmu „OMV BH“ Osposobljeni smo za prevoz roba namjenske proizvodnje

Pored transporta roba kao osnovne djelatnosti, u posljednjih 15 godina, izgradili smo preko 20 benzinskih pumpi na najatraktivnijim lokacijama u BiH, kako za vlastite   potrebe tako i za potrebe poznatih svjetskih firmi (OMV, Petrol idr.)